Zajmujemy się obroną prawną lekarzy w Warszawie i na obszarze całej Polski.

Środowisko medyczne nie może ponosić odpowiedzialności za skutki wadliwego funkcjonowania służby zdrowia, nieprawidłowości w systemie finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych, błędy organizacyjne, roszczeniową postawę pacjentów, niedobór zasobów pieniężnych. W praktyce prawnej w Polsce powinno się również skończyć z sytuacją, w której dobre imię lekarza może być bezprawnie naruszane.

W związku z tym narodziła się idea KPLM MEDICA - kancelarii reprezentującej interesy lekarzy, posiadającej nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także wieloletnie doświadczenie praktyczne w prawie medycznym i specjalnie przystosowanej do specyfiki spraw związanych z funkcjonowaniem środowiska medycznego.

Monitorujemy Twoje Prawa – ta dewiza jest sensem kancelarii i wyznacznikiem naszego funkcjonowania, symbolizuje indywidualne podejście do klienta i jego sprawy, mające potwierdzenie w bieżącej praktyce sądów, organów państwowych i aktualnych trendach w prowadzeniu biznesu związanego z medycyną, połączone z doświadczeniem w obszarze prawa medycznego.